Akce

Psychologie v paliativní medicíně a Komunikace v paliativní medicíně

Termín: 11. 09. 2019 - 13. 09. 2019 a 13. 11. 2019 - 15. 11. 2019

Přihláška na akci

Místo: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, zas. místnost B 3.16

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

Cena: 0 Kč


Anotace

Psychologie v paliativní medicíně

Za použití sebezkušenostních technik a skupinové supervizní práce umožnit účastníkům hlubší vhled do problematiky úlohy psychiky v paliativní péči. Pomoci jim blíže poznat a pochopit prožívání umírajících pacientů, jejich příbuzných a následně pozůstalých.
Umožnit lékařům kontakt se svým prožíváním v zátěžových situacích, uvědomění svých limitů, motivace k práci, způsoby a možnosti obrany a regenerace v tomto těžkém oboru.
Témata jednotlivých dnů se prolínají, souvisí spolu, práce je aktuálně přizpůsobována potřebám a očekáváním stávajících skupin frekventantů. Časy jednotlivých technik a diskusí jsou přibližné.

Lektor kurzu: Mgr. Radka Alexandrová, Mgr. Alžběta Michalčíková
Garant kurzu: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
Podmínky: max. 16 účastníků, nejlépe 2 účastníci z jednoho pracoviště (lékař, sestra/soc.prac.)
2 školitelé – klinický psycholog a terapeut

Komunikace v paliativní medicíně

Vzdělávací kurz Komunikace v paliativní medicíně pracuje s osobní zkušeností a prožitkem účastníků kurzu v paliativní péči. Jeho cílem je věnovat se formou facilitace, diskuse a skupinové supervizní práce nácviku a rozboru konkrétních komunikačních situací, specifických pro paliativní léčbu.

Kurz předpokládá aktivní přístup účastníků. Témata jednotlivých dnů spolu souvisí, práce je aktuálně přizpůsobována potřebám a očekávání stávajících skupin účastníků. Časy jednotlivých technik a diskusí jsou přibližné.

Odborný garant: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
Termín:
13. – 15. 11. 2019
Místo konání:
Jihlava, Žižkova 57, Krajský úřad Kraje Vysočina, zas. místnost B 3.16
Podmínky:
max. 16 účastníků - 2 školitelé – lékař a klinický psycholog

Účastníci si připraví vlastní kasuistiky.

Případné prezentace  prosíme min. 5 dní před zahájením kurzu na email admin@paliativnimedicina.cz (budou připraveny účastníkům v elektronické či tištěné podobě) -  maximálně 2 normostrany A4 na jednu prezentaci. Psychologie v paliativní medicíně

1. den  9.00 – 16.15 hod.

Téma: Psychologické základy komunikace v paliativní péči „Já v komunikaci“
9.00 – 9.45
Zahájení kurzu, představení a strukturace, úvod do tématu psychologie
9.45 – 10.30 Komunikace – zážitková technika a její rozbor, sebereflexe
Přestávka
11.00 – 11.45 Imaginativní technika – práce s emocemi, tělem v komunikaci
11.45 – 12.30 Potřeby, obranné mechanismy v komunikaci

Přestávka na oběd

13.30 – 14.15 Projekce v komunikaci
14.15 – 15.00 Praktický nácvik komunikace
Přestávka
15.30 – 16.15 Pojmenování a shrnutí problematiky, uzavření dne

2. den – 8.30 – 16.15 hod.

Téma: „Umírání, smrt a ztráta“,  „Já a smrt“ 

8.30 – 9.15 Úvod dne, rámec témat  - smrt, umírání, zkušenosti
9.15 – 10.00 Práce s hranicemi – praktické cvičení a sebereflexe
Přestávka
10.30 – 11.15 Sebezkušenostní práce se ztrátou v životě
11.15 – 12.00 Rozpracování problematiky ztráty, práce s emocemi

Přestávka na oběd

13.00 – 13.45 Fáze vyrovnávání se se smrtí
13.45 – 14.15 Bezmoc, beznaděj
Přestávka
14.45 – 15.30 Podpora a sebepodpora
15.30 – 16.15 Pojmenování problematiky, shrnutí, ukončení dne

3. den – 8.30 – 14.15 hod.

Téma:  „Možnosti a limity, syndrom vyhoření“ - „Já jako profesionál v paliativní péči“

8.30 – 9.15 Úvod do problematiky – profesionalita paliativního lékaře
9.15 – 10.00 Smysl práce, motivace
Přestávka
10.30 – 11.15 Možnosti a limity – praktické cvičení
11.15 – 12.00 Rozpracování problematiky, sebereflexe

Přestávka na oběd

13.00 – 13.45 Syndrom vyhoření u paliativního lékaře
13.45 – 14.30 Shrnutí problematiky, uzavírání dne, ukončování kurzu

Účast zdarma pro vybrané zájemce z Kraje Vysočina.
Maximální počet účastníků 16, vybraní účastníci budou osloveni ze strany Kraje Vysočina.

Komunikace v paliativní medicíně

1. den  9.00 – 16.15 hod.

Téma: Komunikace s umírajícím pacientem

9.00 – 9.45 Zahájení kurzu, představení a strukturace, očekávání, vytyčení  konkrétních komunikačních situací.
Skupinky – stanovení témat
9.45 – 10.30 Shrnutí základů kvalitní komunikace, práce ve skupině, komunikační strategie, práce s emocemi, obrany apod. Technika dvojic (co se mi nepovedlo), technika křeslo – já a mé tempo
10.30 – 11.00 Přestávka
11.00 – 11.45 Interaktivní komunikační technika, vlastní zkušenost komunikovat obtížná témata
Témata ze skupin - scénky
11.45 – 12.30 Komunikace v počátcích paliativní léčby - sdělování nepříznivé diagnózy, nabízení hospicové péče apod. - začátek nácviku konkrétních situací dle potřeb skupiny, podrobný rozbor ve skupině. 
12.30 – 13.15 Přestávka na oběd
13.15 – 14.00 Negativistický pacient, nepřijímající, obranný - komunikace v náročných situacích – nácvik konkrétních problematických situací, možné komunikační strategie
14.00 – 14.45 Pokračování nácviku konkrétních situací s pacientem.
14.45 – 15.15 Přestávka
15.15 – 16.15 Podrobný rozbor komunikačních situací, prostor na dotazy. Pojmenování a shrnutí problematiky, ukončení dne.

2. den  8.30 – 16.15 hod.

Téma: Komunikace s příbuznými a pozůstalými

8.30 – 9.15 Úvod dne, rámec témat – komunikace s rodinou v nemocničním a domácím prostředí, doprovázení, oznámení úmrtí, práce s pozůstalými.
Sdělování umírání
Co je rodina a kým je rodina
9.15 – 10.00 Zkušenosti s rodinami umírajících pacientů, téma manipulace, předcházení problematickým situacím, sebepodpora v komunikaci.
10.00 – 10.30 Přestávka
10.30 – 11.15 Nácvik konkrétních problematických situací s rodinou dle potřeb skupiny – rodina nespolupracující, agresivní, naléhavá apod.
11.15 – 12.30 Rodina pečující v domácím prostředí – nácvik problematických situací.
12.30 – 13.15 Přestávka na oběd
13.15 – 13.45 Téma doprovázení – komunikace s rodinou pacienta o smrti, sdělování úmrtí
13.45 – 14.30 Doprovázení umírajícího pacienta – rodina u lůžka
14.30 – 15.00 Přestávka
15.00 – 15.30 Péče o pozůstalé, komunikace po úmrtí pacienta, role lékaře v bereavementu.
15.30 – 16.15 Podrobný rozbor situací, sebereflexe, pojmenování a shrnutí problematiky, ukončení dne.

3.
den  8.30 – 14.15 hod.

Téma: Komunikace v týmu, týmová spolupráce

8.30 – 9.15 Úvod dne, zakotvení, vlastní zkušenosti s komunikací v týmu, postřehy, potřeby v týmu.
Kazuistiky – 2 skupiny – těžké týmové rozhodování (např. v rodině není soulad, v týmu není soulad)
9.15 – 10.00 Interaktivní technika "Strategie týmového rozhodování"
10.00 – 10.30 Přestávka
10.30 – 12.30 Konflikty v týmu, konstruktivní diskuse, další témata k problematice týmové spolupráce, sebereflexe lékaře v paliativní léčbě – vlastní přínos na vzniku problémových komunikačních situací, potřeby a postřehy k další edukaci, možnosti změny, ukončení a zhodnocení dne, ukončení a zhodnocení celého workshopu.
12.30 – 13.30 Přestávka na oběd

Účast zdarma pro vybrané zájemce z Kraje Vysočina.

Maximální počet účastníků 16, vybraní účastníci budou osloveni ze strany Kraje Vysočina. 


Zpět na seznam kurzů