ELFis a péče o závažně chronicky nemocné na Vysočině

Projekt Paliatr Vysočina přichází do fáze „nemocniční paliativní péče“. Proto bude v dubnu 2019 zahájena pilotní fáze projektu ELFis – End of life care informační systém, jehož základní dokumenty a prezentace pro úvodní, pilotní fázi, najdete níže.

Pilotními organizacemi jsou nemocnice Jihlava a nemocnice Třebíč.

Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

ELFis – protokol pilotní studie [PDF]
Stručné představení výstupů analytické podpory projektu Paliatr Vysočina & Návrh systému ELF-is [PDF]
ELFis – informační systém pro mapování zdravotní péče v závěru života [PDF]