Společné prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházková

Česká společnost paliativní medicíny s Fórem mobilních hospiců sdílí prohlášení, na kterém s ostatními zástupci odborných a zastřešujících společností od 21. 5.2019 pracovali.

Bohužel společnosti APHPP a ČSHP porušily dohodu o společném postupu a vydaly včera své prohlášení, které ale vychází ze společně odsouhlaseného a následně je pouze pod svou hlavičkou rozeslaly i do médií. Původní společně vypracované prohlášení je na níže uvedené webové stránce ČSPM. Prosíme o jeho sdílení. Česká společnost paliativní medicíny je přesvědčena, že společné prohlášení má větší váhu, proto prosíme o sdílení znění, které je na níže uvedeném odkaze.

Společné prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházkové

Přejeme pěkný den

za výbor ČSPM MUDr. Irena Závadová

Byla spuštěna registrace na výroční XI. celostátní konferenci Paliativní medicíny
Nová příručka poradí praktickým lékařům, jak pomoci onkologicky a dlouhodobě nemocným