Česká republika má v péči o potřebné v terminálních fázích života mnohé dluhy. Při realistickém zhodnocení možností Kraje Vysočina, jeho rozlohy, rozložení sídel a obyvatelstva je jednoznačné, že komplexní přístup vyjádřený ve strategii je nezbytností.

MUDR. JIŘÍ BĚHOUNEK
hejtman Kraje Vysočina v letech 2008-2020