Cílem celokrajského projektu Paliatr je nabídnout lidem v terminálním stádiu života, jejich rodinám a blízkým komplexní odbornou a citlivou péči. Z mého pohledu bývalého ředitele domova pro seniory a nyní hejtmana je efektivní propojení systému zdravotní a sociální péče velkou výzvou a příležitostí k zajištění komplexních služeb. Předpokladem fungujícího systému je dobrá informovanost veřejnosti o dostupnosti této pomoci, dostatek kvalifikovaných pracovníků, zajištění kontinuity péče i sociálního zázemí a především trvalý respekt k lidské důstojnosti a úcta k umírajícímu člověku. Rozvoj paliativní péče je jednou ze zásadních priorit Programového prohlášení Rady Kraje Vysočina pro roky 2020 – 2024.

MGR. VÍTĚZSLAV SCHREK, MBA
hejtman Kraje Vysočina