Rozhovor s Katherine Pettus – International Association for Hospice & Palliative Care (IAHPC)

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč na pozvání primáře MUDr. Ladislava Kabelky v lednu navštívila Katherine Pettus, PhD., referentka IAHPC, jejíž prací je rozvoj a dostupnost paliativní péče ve světě. Přinášíme Vám krátký rozhovor nejen o paliativní medicíně, ale i o pohledu Katherin na nastavení paliativní a hospicové péče v Kraji Vysočina.

Téměř celou svou profesní kariéru se věnujete paliativní medicíně. Co Vám tato práce přináší? Proč jste se rozhodla právě pro toto téma?

Práce v paliativě mi přináší velké obohacení. Závažné nemoci a umírání jsou obdobím velké zranitelnosti pacientů, ale i rodin a blízkých. Je výsadou doprovázet je během této posvátné doby. Aktivní pomoc lidí v hospici obohacuje širší komunitu jako celek. Vybrala jsem si paliativní péči, protože je to evoluční specialita. Pomůže lidským bytostem vyvinout se k lepšímu společnému životu na planetě. Z osobního hlediska mohu říci, že když moje maminka umírala – bylo mi jen 20 let – neměli jsme paliativní péči a byla to pro naši rodinu brutální (ne krásná!) Zkušenost. Každý by měl mít paliativní péči a měl by těžit z přítomnosti vyškolených zdravotnických pracovníků a dobrovolníků.

Po celém světě děláte osvětu a zasazujete se o to, aby paliativní medicína byla nezbytnou součástí zdravotního pojištění. Jak se díváte na zapojení domácích hospiců do systému zdravotních a sociálních služeb, mají v něm podle Vás své místo?

Domácí hospic má v systému sociálních a zdravotních služeb velmi důležité místo. Většina lidí chce zemřít doma, ale jejich rodiny nemají dovednosti a podporu, aby se o pacienty postaraly doma, proto tam určitě patří.

V Kraji Vysočina se snažíme sjednotit pracovníky z různých druhů sociálních a zdravotních služeb, poskytnout jim úvodní vzdělání v paliativní péči a nabídnout jim stáž, která každému umožní osobní zkušenost. Zdá se Vám v porovnání s ostatními zeměmi tento systém efektivní?

Ano. Velmi málo zemí dává zdravotníkům z jiných oborů příležitost zažít paliativní péči u pacientů doma. Je to skvělý model, který byste měli sdílet se zbytkem světa.

Každý den se snažíme posouvat paliativní péči v Kraji Vysočina i ČR o něco dál. Co byste nám poradila?

Navrhuji, abyste zahájili dobrovolnický program pro integraci důchodců a mladých lidí jako dobrovolníků, kteří by se starali o lidi doma a pomáhali rodinám. Bývala jsem dobrovolníkem a dobrovolníci jsou nezbytnou součástí každého hospicového programu.

Katherine Pettus je referentkou pro paliativní péči v IAHPC. Doktorský titul z politických věd získala na Columbia University a magisterská studia ze zdravotního práva absolvovala na University of California v San Diegu. V roce 2010 absolvovala výcvik v Kalifornii jako dobrovolník hospice. V roce 2011 se připojila k iniciativě Leadership Development Initiative v Institutu pro paliativní medicínu a IAHPC v roce 2014. Katherine v současné době působí v řídícím výboru Ženevského globálního centra zdraví, G2H2 .

Katherine má rozsáhlý seznam publikací na https://globalpalliativecare.wordpress.com/

Mgr. Eva Vráblová, vedoucí
Domácí hospic sv. Zdislavy