Společné prohlášení k vyjádření poslankyně Věry Procházková

Česká společnost paliativní medicíny s Fórem mobilních hospiců sdílí prohlášení, na kterém s ostatními zástupci odborných a zastřešujících společností od 21. 5.2019 pracovali.

Bohužel společnosti APHPP a ČSHP porušily dohodu o společném postupu a vydaly včera své prohlášení, které ale vychází ze společně odsouhlaseného a následně je pouze pod svou hlavičkou rozeslaly i do médií. Původní společně vypracované prohlášení je na níže uvedené webové stránce ČSPM. Prosíme o jeho sdílení. Česká společnost paliativní medicíny je přesvědčena, že společné prohlášení má větší váhu, proto prosíme o sdílení znění, které je na níže uvedeném odkaze.

Přejeme pěkný den

za výbor ČSPM MUDr. Irena Závadová

Štítky