Zpráva sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP

Sekce geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP (dále Sekce GPP) vznikla v březnu 2017. Jejím základním cílem je podpora odborné diskuse v oblasti přechodu křehké geriatrie a geriatrické paliativní péče.
Indikací geriatrické paliativní péče jsou:
Geriatrické syndromy – syndrom imobility, instability, progrese frailty s nízkou možností její intervence, závislost na péči rodinných
příslušníků.
Přítomnost výrazné symptomové zátěže – v popředí závažnosti je syndrom celkové bolesti, dušnost, úzkost, delirium. Vhodným
nástrojem hodnocení závažnosti jsou škály ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale), PAINAD (Pain Assessment in Advanced
Dementia Scale) a MSSE (Mini-Suffering State Examination).
Pozdní fáze některých onemocnění – specificky se jedná o pozdní fáze onkologických onemocnění, terminální městnavé srdeční
selhání, konečné fáze selhání ledvin, stavy po těžkých, dokonaných mozkových příhodách či syndrom demence.

Práci Sekce GPP ovlivnilo v červnu 2017 schválení dokumentu Strategie rozvoje paliativní péče v Kraji Vysočina. Na základě jmenování
hejtmanem kraje, MUDr. Jiřím Běhounkem, začala pracovat koordinační skupina projektu Paliatr Vysočina. Tento projektový tým je personálně výrazně propojen s původním zakládajícím týmem sekce (aktuálně Kabelka, Balnerová, Kalvach, Mazancová, Fuchsová, Vráblová, Hanáková, Štokrová, Fialová).

Cíle projektu se shodují s cíli Sekce GPP: propojení zdravotně – sociálního pomezí, podpora komunitní křehké geriatrické a paliativní péče,
podpora rozvoje Mobilní specializované paliativní péče a její propojení s praktickými lékaři, agenturami pečovatelské služby, home care a domovy pro seniory v tzv. komunitním dohledu chronicky nemocných (více na www.paliatrvysocina.cz). Oficiálně tedy Sekce geriatrické
paliativní péče prozatím více jak rok působí v úzké spolupráci ČSPM (Sekce GPP), Kraj Vysočina a IBA (Institut Bioanalýz LF MU Brno)
v projektu Paliatr Vysočina jako organizační, lektorský a odborný tým v podpoře krajské správy v rozvoji víceúrovňového konceptu komunitní paliativní (významně geriatrické) péče.

Od jara 2017 zorganizovala Sekce GPP 3 klinické dny, 1 konferenci (vždy pod záštitou Kraje Vysočina), podpořila odborně vznik licencovaného kurzu ELNEC Vysočina (2×2 dny + 2 dny klinická stáž, mentorship, jedná se o multidisciplinární základní kurs paliativní péče), 3x atestační kurs Týmové práce a vzdělávání v licenci ČSPM. Na podzim 2018 až leden 2019 se připravují 3 konference (Kardiologie, Geriatrická PP a Pediatrická PP, Nefrologie), setkání se zdravotními a sociálními odbory Krajů, 2x kompletní curriculum ELNEC Vysočina, Kurzy Psychologie a Komunikace v licenci ČSPM ČLS JEP. Msto konání Jihlava nebo Třebíč, v rámci smlouvy s Krajem Vysočina.
Sekce Geriatrické paliativní péče dále připravuje Lektorský základní kurs.
V březnu 2017 byla vydána kniha Geriatrická paliativní péče (www.geriatricka-paliativni-pece.cz), jejíž druhé vydání Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci vychází nyní začátkem října 2018.

Sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP je otevřenou platformou a snaží se dále navazovat kontakty v rámci odborných společností, krajů a státní správy, ve prospěch změny postoje k péči o závažně chronicky nemocné. Vítá profesionály základních klinických oborů, zájemce o křehkou geriatrii i komunitní paliativní péči.

Za výbor Sekce
Prim. MUDr. Kabelka Ladislav , PhD. – vedoucí sekce
Mgr. Fuchsová Markéta  – koordinátorka sekce

V Třebíči dne 30.9.2018