Nezařazené

Konference - Tisková zpráva

Převzato z webu www.kr-vysocina.cz Odborníci z tuzemska i ze zahraničí se podělili o zkušenosti v oblasti paliativní péče | Tiskové zprávy | Kraj Vysočina V závěru minulého týdne uspořádal Kraj Vysočina odbornou konferenci k paliativní péči s podtitulem Paliativní péče v roce 2019 – co jinde funguje a mohlo by i u nás…Na konferenci vystoupili […]

Konference - Paliativní péče v roce 2019 - co jinde funguje a mohlo by i u nás...

Dne 28. 11 se koná konference Paliativní péče v roce 2019 – co jinde funguje a mohlo by i u nás… V tomto příspěvku budou přidány prezentace, které byly předneseny v rámci jednotlivých přednášek. MUDr. Ladislav Kabelka PhD – Regionální síť péče o závažně chronicky nemocné MUDr. Martin Gřiva – Paliativní péče u pacientů se […]

Elnec 2020

Cílem tohoto intenzivního kurzu je vzdělat účastníky v základních dovednostech a znalostech nutných k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty a jejich rodiny. ELNEC se díky efektivnímu způsobu výuky se rozšířil do 90 zemí světa.V únoru otevíráme další kurz. Přihlásit se budete moci v nejbližší době zde.

ELFis a péče o závažně chronicky nemocné na Vysočině

Projekt Paliatr Vysočina přichází do fáze „nemocniční paliativní péče“. Proto bude v dubnu 2019 zahájena pilotní fáze projektu ELFis – End of life care informační systém, jehož základní dokumenty a prezentace pro úvodní, pilotní fázi, najdete níže. Pilotními organizacemi jsou nemocnice Jihlava a nemocnice Třebíč. Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. ELFis – protokol pilotní studie [PDF] Stručné představení […]

Bohoslužba za nedonošené a zemřelé děti

Bohoslužba za děti do dlaně v kapličce Ke cti Panny Marie v Antonínově Dole. Pozvánka k prohlédnutí zde [PDF]

Je čas zvýšit příspěvek na péči všem, kteří ji dostávají doma

Poslanecká sněmovna 21. září 2018 v prvním čtení schválila senátní návrh na zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni z 13 200 na 19 200 korun měsíčně pro ty, kteří péči dostávají doma. Návrh bude nyní projednán ve sněmovních výborech. Zvýšení by se mělo podle analýz MPSV z minulého roku týkat 25 tisíců osob a státní rozpočet by mělo vyjít na 1,8 miliardy korun. […]

Důvodová zpráva projektu Paliatr Vysočina

Projekt Paliatr Vysočina je dynamicky se rozvíjející platforma spolupráce státní správy, odborníků, poskytovatelů a plátců péče. Důvodová zpráva 9/2018 bilancuje první rok projektu a naznačuje další kroky. Může být dobrým příkladem pro další kraje i konkrétní regionální projekty. KOMUNITNÍ DOHLED POKROCILE CHRONICKY NEMOCNÝCH – Důvodová zpráva projektu Paliatr Vysočina

Od 1. června 2018 bude možnost pro pečující rodiny čerpat novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby dlouhodobé péče o člena rodiny

Ministerstvo práce a sociálních věcí předkládá lékařům – poskytovatelům zdravotních služeb informace o změnách v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozd. předpisů (dále jen „ZNP“), ke kterým dochází od 1. června 2018 za účelem bližšího seznámení se s problematikou dlouhodobého ošetřovného a potřeby dlouhodobé péče. Posláním dlouhodobého ošetřovného je napomoci rodinám/osobám blízkým překlenout nepříznivou zdravotně sociální situaci spojenou s náhlou […]

Indikační manuál paliativní péče

V rámci projektu Paliatr Vysočina Vám předkládáme materiál k indikaci paliativní péče. Vzniká s odbornou podporou Paliativního Institutu Brno a Sekce geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Indikační manuál pro vstup do paliativní péče  [PDF] Jako otevřený dokument je předložen k široké odborné diskusi. Základním cílem je sjednocení postupů indikace a poskytování paliativní péče. Pomocí přiloženého formuláře […]

ELNEC – setkání týmu lektorů v Třebíči

V pátek 12. ledna 2018 se sešel v třebíčské nemocnici tým lektorů, který se podílí na přípravách Lektorského kurzu ELNEC Vysočina. Během pátečního setkání se posunuly přípravy do finální podoby. Lektoři precizovali program, aby byl interaktivní a zážitkový. Nezapomněli také na další důležité aspekty kurzu, jako je příprava prostorů, občerstvení, pomůcek pro účastníky, atd. Lektorský ELNEC Vysočina zahajuje v letošním […]