Nezařazené

Indikační manuál paliativní péče

V rámci projektu Paliatr Vysočina Vám předkládáme materiál k indikaci paliativní péče. Vzniká s odbornou podporou Paliativního Institutu Brno a Sekce geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Indikační manuál pro vstup do paliativní péče  [PDF] Jako otevřený dokument je předložen k široké odborné diskusi. Základním cílem je sjednocení postupů indikace a poskytování paliativní péče. Pomocí přiloženého formuláře […]

ELNEC – setkání týmu lektorů v Třebíči

V pátek 12. ledna 2018 se sešel v třebíčské nemocnici tým lektorů, který se podílí na přípravách Lektorského kurzu ELNEC Vysočina. Během pátečního setkání se posunuly přípravy do finální podoby. Lektoři precizovali program, aby byl interaktivní a zážitkový. Nezapomněli také na další důležité aspekty kurzu, jako je příprava prostorů, občerstvení, pomůcek pro účastníky, atd. Lektorský ELNEC Vysočina zahajuje v letošním […]

ELNEC kurzy na Vysočině

Po dohodě s autorskou organizací v USA byla získaná licence využita pro vytvoření multidisciplinárního programu, rozděleného na dva typy kurz – lektorský a základní kurz Účastníkem ELNEC Lektorského kurzu by měli být zdravotní sestry – specialistky, jejichž profesní zaměření směřuje ke specializované paliativní péči (také v rámci jejich základní profese). Úkolem kurzu je připravit je k dalšímu leadershipu v paliativní péči, […]

ELNEC kurzy na Vysočině

Po dohodě s autorskou organizací v USA byla získaná licence využita pro vytvoření multidisciplinárního programu, rozděleného na dva typy kurz – lektorský a základní kurz Účastníkem ELNEC Lektorského kurzu by měli být zdravotní sestry – specialistky, jejichž profesní zaměření směřuje ke specializované paliativní péči (také v rámci jejich základní profese). Úkolem kurzu je připravit je k dalšímu leadershipu v paliativní péči, […]

Současná situace domácí péče o pacienty s potřebou paliativní péče

Paliativní péči u pacienta ve vlastním sociálním prostředí zajišťuje v současné době registrující praktický lékař nebo ambulantní specialisté (pokud se jedná o pacienty v závěrečné fázi života) ve spolupráci s poskytovateli domácí péče. V tomto případě jde o obecnou paliativní péči, která nenabízí specializovaný a multidisciplinární přístup s trvalou dostupností a časovou flexibilitou. Lékař indikuje domácí péči, přičemž specifikuje cíl péče, plán a jednotlivé výkony sester, […]

Budoucnost hospicové péče na Vysočině? Pomoci by mělo i geriatrické centrum

Budoucnost hospicové péče na Vysočině? Pomoci by mělo i geriatrické centrum Jihlavsko – Nevyléčitelní lidé by měli umírat v domácím prostředí. To je teze, kterou stále Kraj Vysočina považuje za svou největší prioritu v oblasti paliativní péče. Ročně na mobilní paliativní péči přispívá až deset milionů korun. Jejím cílem je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání nevyléčitelně nemocného […]