Tomáš Singer

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč na pozvání primáře MUDr. Ladislava Kabelky v lednu navštívila Katherine Pettus, PhD., referentka IAHPC, jejíž prací je rozvoj a dostupnost paliativní péče ve světě. Přinášíme Vám krátký rozhovor nejen o paliativní medicíně, ale i o pohledu Katherin na nastavení paliativní a hospicové péče v Kraji Vysočina. Téměř celou svou profesní kariéru se […]

Nefrologie a paliativní péče

23. ledna 2020 se uskutečnil vzdělávací seminář, který se zabýval tématem – Nefrologie a paliativní péče. Na semináři vystoupil MUDr. Ladislav Kabelka, který představil projekt Paliatr Vysočina a zaměřil se na sběr dat v rámci ELFis. Dále vystoupila MUDr. Barbora Szonowská s příspěvkem, který se týkal teoretického základu paliativní péče v nefrologii a posléze doplnila […]

Ve dnech 9. 1. až 11. 1. 2020 proběhl kurz Úvod do dětské paliativní péče, byl konán v Nemocnici Třebíč. Tento kurz byl zpřístupněn pro zájemce z Kraje Vysočina, kteří se zajímají o danou problematiku. Základním cílem kurzu bylo zlepšit porozumění účastníků v obecných principech a také v praxi v dětské paliativní péči. Kurz je […]

Konference - Tisková zpráva

Převzato z webu www.kr-vysocina.cz Odborníci z tuzemska i ze zahraničí se podělili o zkušenosti v oblasti paliativní péče | Tiskové zprávy | Kraj Vysočina V závěru minulého týdne uspořádal Kraj Vysočina odbornou konferenci k paliativní péči s podtitulem Paliativní péče v roce 2019 – co jinde funguje a mohlo by i u nás…Na konferenci vystoupili […]

Konference - Paliativní péče v roce 2019 - co jinde funguje a mohlo by i u nás...

Dne 28. 11 se koná konference Paliativní péče v roce 2019 – co jinde funguje a mohlo by i u nás… V tomto příspěvku budou přidány prezentace, které byly předneseny v rámci jednotlivých přednášek. MUDr. Ladislav Kabelka PhD – Regionální síť péče o závažně chronicky nemocné MUDr. Martin Gřiva – Paliativní péče u pacientů se […]

Elnec 2020

Cílem tohoto intenzivního kurzu je vzdělat účastníky v základních dovednostech a znalostech nutných k péči o nevyléčitelně nemocné a umírající pacienty a jejich rodiny. ELNEC se díky efektivnímu způsobu výuky se rozšířil do 90 zemí světa.V únoru otevíráme další kurz. Přihlásit se budete moci v nejbližší době zde.