Akce

Základní kurz ELNEC Vysočina

Termín: 19. 09. 2019 - 20. 09. 2019 a 12. 12. 2019 - 13. 12. 2019

Místo: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Zasedací místnost B 3. 15.,

Garant: MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

Cena: 0 Kč

Počet míst: 25 (volných 0)

Tato akce je již obsazena. Můžete se ale přihlásit jako náhradník.


Anotace

Lektoři:

 

 • Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. – koordinátor krajské koncepce Paliativní péče v Kraji Vysočina, vedoucí lékař Mobilního hospice sv. Zdislavy Třebíč, nemocnice Třebíč – konziliární tým, kabelka@paliativni-institut.cz, 737230772
 • Prim. MUDr. Vendula Mazancová – paliatr, vedoucí lékařka ZZS Jindřichův Hradec
 • Prim. MUDr. Regina Slámová – vedoucí lékařka Mobilního hospice sv. Alžběty Brno
 • Mgr. Denisa Vrbová – psycholog, 
 • JUDr. Barbora Vráblová, MA – právní poradce Mobilního hospic sv. Zdislavy Třebíč
 • Mgr. Markéta Fuchsová – zdravotní sestra, paliatr, Nemocnice Pelhřimov, Krajská koordinační skupina paliativní péče
 • Bc. Eva Hanáková – sociální koordinátor Mobilního hospice sv. Zdislavy Třebíč, Nemocnice Třebíč
 • Jana Fialová – vrchní sestra, Mobilní hospic sv. Zdislavy Třebíč
 • Bc. Helena Peštálová - vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných nemocnice Třebíč, Konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč
 • Mgr. Zdislava Dostálová – vrchní sestra Interního oddělení nemocnice Třebíč, Konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč
 • Mgr. Marek Waldhans – Paliativní Institut Brno, webmastering


PROGRAM základní kurz ELNEC

1. den 

08.00 – 08.30 Ranní warm-up (přivítání, registrace, káva )
08.30 – 10.00
Úvod, proč jsem zde, seznámení se lektorů s účastníky (Kabelka, Fuchsová, facilitace), určení mentorů (regionální preference)
10.15 - 11.15 1.1.
Paliativní péče – co je cílem, já a paliativní péče? Kolečko, všichni účastníci, Kabelka, Fialová, Fuchsová
Přestávka na kávu
11.30 – 12.30 1.2.
Plán paliativní péče – multidisciplinární pohled: kazuistika (práce ve skupinách po 5, facilitacementorem), Kabelka, Fuchsová, Fialová

Oběd

13.30 – 15.00 1.3. Psychologie nevyléčitelné nemoci, dynamika emocí (krátká přednáška 20 minut, k dispozici materiály a e-learning + nahraná prezentace na webu předem, workshop) (Vrbová, Fuchsová)
Přestávka na kávu
15.15 – 16.45 1.4.
Teorie komunikace, komunikace v emocích (krátká přednáška, interaktivní scénky, videa, doprovodné materiály)  - Vrbová, Fuchsová
16.45 - 17.30 Společné setkání lektorů a účastníků

2.
den

08.00 - 08.30 Ranní warm-up (zpětnovazebná reflexe) – Mazancová, Dostálová
08.30 - 10.00 2.3.
Symptomy – obecný přístup k léčbě symptomů, dušnost, delirium strach, úzkost, nespavost Mazancová, Dostálová
Přestávka na kávu
10.30 - 11.30 2.4.
Symptomy gastrointestinální, péče o dutinu ústní, teplota, ostatníMazancová
11.30 - 12.30
Objektivní vyšetření pacienta v paliativní péči – na co se zaměřit Mazancová, Dostálová

Oběd

13.30 – 15.00 2.5. Bolest (diagnostika, komunikace o bolesti, různé typy pacientů z pohledu sdělení bolesti, léčba farmakologická a nefarmakologická) – Mazancová, Dostálová
15.15 – 16.15 2.6.
Bolest – praktická cvičení, kazuistiky (diagnostika a hodnocení, návrhy léčebných postupů, diskuse, hledání konsensuálního řešení) – Mazancová
16.15 - 17.15 uzavření prvních dvou dnů, reflexe, diskuse na téma osobního projektu (
Mazancová, Dostálová)

 

Mezi 1.- 2. a 3. - 4. dnem kurzu bude prostor min. 1 měsíc, ve kterém účastníci absolvují:

 • 2 denní stáž na pracovišti paliativní péče

Pracoviště pro stáže v základním kurzu:
Třebíč, Mobilní hospic sv. Zdislavy (Kabelka, Vráblová Eva, Fialová, Fuchsová - externě, Hanáková, Dostálová, Peštálová - externě)
Domácí hospicová péče Bárka, Oblastní charita Jihlava (Jana Sochorová)
Paliativní jednotka, Nemocnice Jihlava (prim. MUDr. Balnerová)

e-learning test
Skype konferenci 45 minut s mentorem k reflexi
Možnost zpracovat svůj osobní projekt s paliativní péčí/kazuistiku a prezentovat s podporou mentora ve skupin

3. den

08.00 - 08.30 Ranní warm –up (zpětnovazebná reflexe) Peštálová, Fuchsová
08.30 - 09.45 3.1. Etické otázky, sociální a duchovní aspekty – Vráblová, Hanáková, Slámová
přestávka
10.15 - 11.30 3.2. Právní otázky v paliativní péči –
Vráblová, Slámová

11.30 – 12.30 Oběd

13.30 - 14.45 3.4. Terminální fáze onemocnění, doprovázeníPeštálová, Slámová
přestávka
15.00 – 16.30 3.5.
Ztráta, zármutek, péče o pozůstaléFuchsová
16.30 - 17.15 3.3.
Celková bolest a jak jí pomoci – interaktivní cvičení  - Slámová, Peštálová
17.15 – 18.00 Společné setkání lektorů a účastníků

4.
den

08.00 - 08.50 Ranní warm-up (zpětnovazebná reflexe) Kabelka, Fuchsová
09.00 - 10.30 4.1. Komunikace – nácvik konkrétních situací v práci s rodinou –
Skupina mentorů
Přestávka na kávu
11.00 – 11.30 Multidisciplinární pohled v paliativní péči – skupina mentorů
11.30 – 12.30 4.2. Kazuistiky, můj projekt s paliativní péčí – facilitace -
Skupina mentorů
(účastníci jej budou zpracovávat po celou dobu vzdělávání, budou mít prostor pro 5 min. prezentace+ 5 min. zpětná vazba) 

Oběd

13.30 – 15.45 4.3. Kazuistiky, můj projekt s paliativní péčí –  facilitace Skupina mentorů
16.00 – 17.00 Závěrečné kolečko, bilance, zpětná vazba, předávání certifikátů

Soubory ke stažení 1.1 PALIATIVNÍ PÉČE historie, cíle, filosofie, role
1.2 PLÁN PALIATIVNÍ PÉČE
1.3 Psychologie nevyléčitelné nemoci a dynamika emocí
1.4 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A DOVEDNOSTI
3.4 Terminální fáze onemocnění, doprovázení, smrt-Šiprová Petra

Přihláška
Zpět na seznam kurzů