Akce

Psychologie a komunikace v paliativní medicíně

Termín: 07. 11. 2018 - 09. 11. 2018 a 16. 01. 2019 - 18. 01. 2019

Místo: Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč

Garant: ČLS JEP, z.s. - Prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.

Cena: 0 Kč

Počet míst: 18 (volných 0)


Anotace

Zveme Vás na výběrové kurzy Psychologie v paliativní medicíně a Komunikace v Paliativní medicíně. Kurzy jsou připraveny ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP v rámci projektu Paliatr Vysočina.

Cílem kurzů je konstituovat skupinu/platformu lékařů a sester (tandemové, multidisciplinární vzdělávání - vždy lékař a sestra z jednoho pracoviště), kteří představují lídry svých regionů v profesionalitě ke křehké geriatrii, komplexní péči o chronicky nemocné a paliativní medicíně.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP, z.s. ve spolupráci s ČLK.
Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Kurz proběhne ve dvou termínech:

Psychologie v paliativní medicíně

Termín: 7. - 9.11.2018

Komunikace v paliativní medicíně

Termín: 16. - 18.1.2019

Účast zdarma pro vybrané zájemce z Kraje Vysočina.

 

Program kurzu Psychologie v paliativní medicíně: 

1. den 9.00 – 16.15 hod.
Téma: Psychologické základy komunikace v paliativní péči „Já v komunikaci“

9.00 – 9.45 Zahájení kurzu, představení a strukturace, úvod do tématu psychologie
9.45 – 10.30 Komunikace – zážitková technika a její rozbor, sebereflexe
Přestávka
11.00 – 11.45 Imaginativní technika – práce s emocemi, tělem v komunikaci
11.45 – 12.30 Potřeby, obranné mechanismy v komunikaci

Přestávka na oběd

13.30 – 14.15 Projekce v komunikaci
14.15 – 15.00 Praktický nácvik komunikace
Přestávka
15.30 – 16.15 Pojmenování a shrnutí problematiky, uzavření dne


2. den – 8.30 – 16.15 hod.

Téma: „Umírání, smrt a ztráta“, „Já a smrt“

8.30 – 9.15 Úvod dne, rámec témat - smrt, umírání, zkušenosti
9.15 – 10.00 Práce s hranicemi – praktické cvičení a sebereflexe
Přestávka
10.30 – 11.15 Sebezkušenostní práce se ztrátou v životě
11.15 – 12.00 Rozpracování problematiky ztráty, práce s emocemi

Přestávka na oběd

13.00 – 13.45 Fáze vyrovnávání se se smrtí
13.45 – 14.15 Bezmoc, beznaděj
Přestávka
14.45 – 15.30 Podpora a sebepodpora
15.30 – 16.15 Pojmenování problematiky, shrnutí, ukončení dne


3. den – 8.30 – 14.15 hod.

Téma: „Možnosti a limity, syndrom vyhoření“, „Já jako profesionál v paliativní péči“

8.30 – 9.15 Úvod do problematiky – profesionalita paliativního lékaře
9.15 – 10.00 Smysl práce, motivace
Přestávka
10.30 – 11.15 Možnosti a limity – praktické cvičení
11.15 – 12.00 Rozpracování problematiky, sebereflexe

Přestávka na oběd

13.00 – 13.45 Syndrom vyhoření u paliativního lékaře
13.45 – 14.30 Shrnutí problematiky, uzavírání dne, ukončování kurzu

 

Program kurzu Komunikace v paliativní medicíně:

1. den 9.00 – 16.15 hod.

Téma: Komunikace s umírajícím pacientem

9.00 – 9.45 Zahájení kurzu, představení a strukturace, očekávání, vytyčení konkrétních komunikačních situací.
Skupinky – stanovení témat
9.45 – 10.30 Shrnutí základů kvalitní komunikace, práce ve skupině, komunikační strategie, práce s emocemi, obrany apod.
Technika dvojic (co se mi nepovedlo), technika křeslo – já a mé tempo
11.00 – 11.45 Interaktivní komunikační technika, vlastní zkušenost komunikovat obtížná témata
Témata ze skupin - scénky
11.45 – 12.30 Komunikace v počátcích paliativní léčby - sdělování nepříznivé diagnózy, nabízení hospicové péče apod. - začátek nácviku konkrétních situací dle potřeb skupiny, podrobný rozbor ve skupině.

Přestávka na oběd

13.30 – 14.15 Negativistický pacient, nepřijímající, obranný - komunikace v náročných situacích – nácvik konkrétních problematických situací, možné komunikační strategie
14.15 – 15.00 Pokračování nácviku konkrétních situací s pacientem.
15.30 – 16.15 Podrobný rozbor komunikačních situací, prostor na dotazy. Pojmenování a shrnutí problematiky, ukončení dne.

2. den 8.30 – 16.15 hod.

Téma: Komunikace s příbuznými a pozůstalými

8.30 – 9.15 Úvod dne, rámec témat – komunikace s rodinou v nemocničním a domácím prostředí, doprovázení, oznámení úmrtí, práce s pozůstalými.
Sdělování umírání
Co je rodina a kým je rodina
9.15 – 10.00 Zkušenosti s rodinami umírajících pacientů, téma manipulace, předcházení problematickým situacím, sebepodpora v komunikaci.
10.30 – 11.15 Nácvik konkrétních problematických situací s rodinou dle potřeb skupiny – rodina nespolupracující, agresivní, naléhavá apod.
11.15 – 12.00 Rodina pečující v domácím prostředí – nácvik problematických situací.

Přestávka na oběd

13.00 – 13.45 Téma doprovázení – komunikace s rodinou pacienta o smrti, sdělování úmrtí
13.45 – 14.15 Doprovázení umírajícího pacienta – rodina u lůžka
14.45 – 15.30 Péče o pozůstalé, komunikace po úmrtí pacienta, role lékaře v bereavementu.
15.30 – 16.15 Podrobný rozbor situací, sebereflexe, pojmenování a shrnutí problematiky, ukončení dne.

3. den 8.30 – 14.15 hod.

Téma: Komunikace v týmu, týmová spolupráce

8.30 – 9.15 Úvod dne, zakotvení, vlastní zkušenosti s komunikací v týmu, postřehy, potřeby v týmu.
Kazuistiky – 2 skupiny – těžké týmové rozhodování (např. v rodině není soulad, v týmu není soulad)
9.15 – 10.00 Interaktivní technika "Strategie týmového rozhodování"
10.30 – 12.30 Konflikty v týmu, konstruktivní diskuse, další témata k problematice týmové spolupráce, sebereflexe lékaře v paliativní léčbě – vlastní přínos na vzniku problémových komunikačních situací, potřeby a postřehy k další edukaci, možnosti změny, ukončení a zhodnocení dne, ukončení a zhodnocení celého workshopu.

 


Soubory ke stažení Komunikace v paliativní medicíně - program ke stažení
Psychologie v paliativní medicíně - program ke stažení

Přihláška
Zpět na seznam kurzů