Akce

Výzvy evropské/české kardiologie a paliativní péče

Termín: 02. 11. 2018 - 02. 11. 2018

Přihláška na akci

Místo: Krajský úřad Kraje Vysočina, Kongresový sál, Žižkova 57, Jihlava

Garant: Prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.

Cena: Dle typu registrace


Anotace

Kraj Vysočina ve spolupráci se sekcí Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP si Vás dovoluje pozvat na konferenci.
Po celou dobu konference bude zajištěno simultánní tlumočení španělština – čestina.
Pozvánka k prohlédnutí zde. (formát PDF)

 PROGRAM:

08.30 – 09.00 Registrace
09.00 – 09.45 Úvod konference. Perspektiva paliativní péče u neonkologických onemocnění v ČR - Hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek, prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
09.45 - 10.15 Úspěchy kardiologie během posledních 20 let - prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
10.15 – 10.30 Diskuse
10.30 – 11.00 Přestávka občerstvení
11.00 – 11.30 How can our hospitals benefit from palliative care? A cardiology perspective - prof. Manuel Martínez-Sellés, M.D., Ph.D.
11.30 - 12.00 Konvenční léčba chronického srdečního selhání - prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC
12.00 - 12.30 Když konvenční léčba nestačí - aktuální situace v ČR - MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.
12.30 - 12.45 Diskuse
12.45 - 13.30 Obědový raut
13.30 - 15.00 Kazuistiky s otevřenou diskuzí - MUDr. Martin Gřiva, Ph.D.


Zpět na seznam kurzů