Zdravotně sociální institut Vysočina je platformou po vzdělávání v oblasti péče o pokročíle chronicky nemocné v rámci kraje Vysočina. Má za cíl vytvářet didakticky i odborně kvalitní vzdělávací programy a s jejich pomocí naplňovat cíle programu Paliatr Vysočina.

Strategie přináší čtyři zásadní priority, které bude Kraj Vysočina jako zaměstnavatel při naplňování strategie a navržených aktivit realizovat:

  1. Nastavení vhodných podmínek pro práci erudovaných pracovníků (odborných lékařů a středního zdravotnického personálu), kontinuálně reagující na rozvoj medicíny v kontextu celospolečenského vývoje, a to např. formou spolupráce při zajištění vzdělávání lékařů v oboru Paliativní medicína, vzdělávání nelékařů v oblasti paliativní ošetřovatelské péče, sociální práce, atp.
  2. Rozvíjení domácí formy péče za pomoci mobilních specializovaných týmů, ambulancí Paliativní medicíny a konziliárních týmů ve zřizovaných nemocnicích, doplněnou odpovídající lůžkovou formou včetně lůžkového hospice.
  3. Dosažení strukturálně a rovnoměrně rozložené, dostupné, kvalitní a efektivní paliativní péče a zajištění bezpečného prostředí, jak pro pacienty, tak i pro personál.
  4. Posílení infrastruktury pro poskytování paliativní péče a vytvoření podmínek pro širokou informační podporu s jednotnou databází propojující potřeby a nabídky v rámci zdravotních a sociálních služeb. Naplňováním strategie bude kraj usilovat o vytvoření stabilního systému podpory obyvatel v závěrečné fázi života s nevyléčitelným onemocněním, a o v jakémkoliv prostředí, kde toto období pobíhá (např. doma, v nemocnici, v domě pro seniory, popřípadě v hospici).

Vzdělávací akce

Název Místo konání
Základní kurz ELNEC Vysočina Jihlava Detail

Aktuality

Ohlédnutí za konferencí: Paliativní péče v Kraji Vysočina 2018

Ohlédnutí za konferencí: Paliativní péče v Kraji Vysočina 2018

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se konala na Krajském úřadě Kraje Vysočina první konference zabývající se paliativní péčí v kraji. Konference…

Číst více