Zdravotně sociální institut Vysočina je platformou po vzdělávání v oblasti péče o pokročíle chronicky nemocné v rámci kraje Vysočina. Má za cíl vytvářet didakticky i odborně kvalitní vzdělávací programy a s jejich pomocí naplňovat cíle programu Paliatr Vysočina.

Strategie přináší čtyři zásadní priority, které bude Kraj Vysočina jako zaměstnavatel při naplňování strategie a navržených aktivit realizovat:

  1. Nastavení vhodných podmínek pro práci erudovaných pracovníků (odborných lékařů a středního zdravotnického personálu), kontinuálně reagující na rozvoj medicíny v kontextu celospolečenského vývoje, a to např. formou spolupráce při zajištění vzdělávání lékařů v oboru Paliativní medicína, vzdělávání nelékařů v oblasti paliativní ošetřovatelské péče, sociální práce, atp.
  2. Rozvíjení domácí formy péče za pomoci mobilních specializovaných týmů, ambulancí Paliativní medicíny a konziliárních týmů ve zřizovaných nemocnicích, doplněnou odpovídající lůžkovou formou včetně lůžkového hospice.
  3. Dosažení strukturálně a rovnoměrně rozložené, dostupné, kvalitní a efektivní paliativní péče a zajištění bezpečného prostředí, jak pro pacienty, tak i pro personál.
  4. Posílení infrastruktury pro poskytování paliativní péče a vytvoření podmínek pro širokou informační podporu s jednotnou databází propojující potřeby a nabídky v rámci zdravotních a sociálních služeb. Naplňováním strategie bude kraj usilovat o vytvoření stabilního systému podpory obyvatel v závěrečné fázi života s nevyléčitelným onemocněním, a o v jakémkoliv prostředí, kde toto období pobíhá (např. doma, v nemocnici, v domě pro seniory, popřípadě v hospici).

Vzdělávací akce

Název Místo konání
Základní kurz ELNEC Vysočina Jihlava Detail

Aktuality

PALIATIVNÍ MEDICÍNA V NEUROLOGII A NEUROONKOLOGII

PALIATIVNÍ MEDICÍNA V NEUROLOGII A NEUROONKOLOGII

Dne 19. 3. 2019 se konal na Krajském úřadě v Jihlavě seminář Paliativní medicína v neurologii a neuroonkologii, kterou pořádal Kraj Vysočina…

Číst více
Report z konference + základ bilance a výhledu

Report z konference + základ bilance a výhledu

29.11. 2018 proběhla v Jihlavě, v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina 2. výroční konference projektu Paliatr Vysočina 2018. Před…

Číst více
Výzvy evropské/české kardiologie a paliativní medicíny

Výzvy evropské/české kardiologie a paliativní medicíny

V pátek 2.11.2018 se v Jihlavě ve spolupráci se Sekcí Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP a s přímou podporou…

Číst více