Kraj Vysočina vytvořil platformu k setkávání profesionálů, kteří se z klinického, teoretického, organizačního či ekonomického hlediska zabývají paliativní péčí a oblastí zdravotně-sociálního pomezí. Součástí práce odborné pracovní skupiny je vytváření podnětů k dalším subprojektům v Paliatr Vysočina, ale také potenciál pro leadership a podporu růstu dalších profesionálů. Účast v odborné pracovní skupině je otevřená pro profesionály v rámci celého Kraje Vysočina.


Zajímají nás Vaše názory. Zašlete nám, prosím, své podněty:

 

Téma