Kraj Vysočina prověřuje stávající síť poskytovatelů stran lůžkové akutní, následné a sociální péče s hledáním řešení aplikace obecné a specializované paliativní péče v těchto zařízeních, spravovaných krajem. Zvažuje vznik lůžek paliativní péče v rámci stávajících zařízení, stejně jako výstavbu lůžkových kapacit hospicové péče.