Paliativní péče v Kraji Vysočina 2018

termín: 21. 06. 2018 – 21. 06. 2018

Místo: Kongresový sál Krajského úřadu Vysočina, budova B

Garant: Prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.

Anotace

Konference bude rekapitulovat prvních 8 měsíců projektu Paliatr Vysočina, současnou situaci Paliativní péče v ČR a následující kroky Strategie PP v Kraji Vysočina.

Garant akce Prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.

Čas: 10.00 – 16.00
Cena: 0,- Kč

 

PROGRAM

09.30 – 10.00 Registrace
10.00 – 10.30 Zahájení konference – hejtman kraje MUDr. Jiří Běhounek, náměstek hejtmana Mgr. Pavel Franěk, náměstek hejtmana Ing. Vladimír Novotný, vedoucí odboru zdravotnictví Ing. Soňa Měrtlová, vedoucí odboru sociálních věcí JUDr. Věra Švarcová
10.30 – 11.00 Paliativní péče v Kraji Vysočina – červen 2018 – MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., krajský koordinátor
11.00 – 11.30 Paliativní péče jako téma veřejného zdravotnictví v České Republice – MUDr. Ondřej Sláma, PhD., předseda ČSPM ČLS JEP
11.30 – 11.45 Diskuse

11.45 – 12.00 Přestávka, občerstvení

12.00 – 12.30 Paliativní péče a aktuální kroky Ministerstva zdravotnictví ČR
12.30 – 13.00 Paliativní péče a aktuální kroky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
13.00 – 13.30 Kulatý stůl – diskuse se zdravotními pojišťovnami

13.30 – 14.00 Přestávka, občerstvení

14.00 – 14.30 Informace o projektu „Datový model a informační základna pro hodnocení organizace a výsledků paliativní péče“
14.30 – 15.00 Zkušenosti z poskytování služeb v rámci multidisciplinárního týmu (Třebíč)
15.00 – 15.30 Další kroky v naplňování Strategie paliativní péče
15.30 – 16.00 Diskuse, závěr

Přihlásit se múžete ZDE: