KLINICKÉ DNY paliativní péče ve spolupráci se Sekcí geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP

nejbližší akce:

„Paliativní péče v ambulanci praktického lékaře“,

které se bude konat dne 30. ledna 2018 od 13,00 hodin v zasedací místnosti B 3.16,

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Program:
13.00 – 13.15 Přivítání účastníků
13.15 – 13.45 Aktuální stav projektu Paliatr Vysočina, subprojekty 2018
13.45 – 14.00 Diskuse
14.00 – 14.45 Kdy je indikována Mobilní specializovaná paliativní péče – návod pro praktické
lékaře
14.45 – 15.00 Přestávka
15.00 – 16.00 Diskusní fórum odborné pracovní skupiny projektu Paliatr Vysočina

Prosím o potvrzení Vaší účasti na e-mailový kontakt: smolikova.z@kr-vysocina.cz.

Těšíme se setkání.

Ing. Soňa Měrtlová, v.r.
vedoucí odboru zdravotnictví
Krajský úřad Kraje Vysočina

 

JUDr. Věra Švarcová, v.r.
vedoucí odboru sociálních věcí
Krajský úřad Kraje Vysočina