Koordinační skupina projektu se setkala se zástupci poskytovatelů v regionech v tzv. Focus groups (na konkrétní projekt a řešení zaměření diskusní skupiny). Setkání proběhla v nemocnicích, zřizovaných Krajem Vysočina, které jsou zároveň hlavními poskytovateli zdravotní péče ve svých regionech.
V průběhu roku 2018 budou tyto skupiny pokračovat a z nich získané podněty  a informace budou podkladem pro existující či nové subprojekty v rámci Paliatr Vysočina.

12.10. 2017 Nemocnice Havlíčkův Brod

 • v nemocnici několik lékařů se zájmem o paliativní péči, někteří z nich podporující Charitní domácí hospic, prozatím není připravenost na MSPP, je zájem otevřít nemocniční stacionář paliativní péče, dětské oddělení se věnuje závažně nemocným dětem i v terénu, prozatím spíše dobrovolnicky, v regionu iniciativa Mezi stromy se zájmem vybudovat lůžkový hospic, následná péče nemocnice se snaží o lůžkovou paliativní péči.
18.10. 2017 Nemocnice Třebíč
 • v nemocnici od ledna 2017 zahájena činnost konziliáře paliativní péče, v následné péči se poskytuje zdravotní složka paliativní péče a připravuje se do 1,5 roku otevření nemocničního oddělení paliativní péče, nemocnice zahájila přípravu Nemocničního programu paliativní péče. V regionu funguje MSPP Mobilní hospic sv. Zdislavy, cca 250 nemocných/rok v terénu, postupně se zlepšuje spolupráce s praktickými lékaři – výborná spolupráce s regionálním vedením (MUDr. Hronza)
 • v nemocnici proběhly 2 kurzy pro lékaře ve spolupráci s ČSPM ČLS JEP (Komunikace v paliativní péči, Týmová práce a rozhodování), připravuje se spolupráce s ÚZIS a IBA MU Brno. Nemocnice Třebíč a regionu Třebíč je pilotním projektem víceúrovňového konceptu paliativní péče pro Kraj Vysočina. Připravuje se v rámci nemocnice sesterské vzdělávání v paliativní péči – ELNEC Vysočina.
19.10. 2017 Nemocnice Pelhřimov
 • v rámci následné péče pracuje paliatr, nemocnice navazuje spolupráci s charitním mobilním hospicem Iris, snahou je více propojit nemocnici – následnou a terénní péči, Mobilní hospic Iris významně podporuje vzdělávání a krajskou koncepci, klíčovým tématem je možnost nasmlouvat ambulanci paliativní medicíny a 926 (Mobilní specializovaná paliativní péče)
26.10. 2017 Nemocnice Jihlava
 • v nemocnici pracuje konziliární paliativní tým, nedaří se prozatím oslovit všechna oddělení, nemocnice provozuje pod vedením atestovaného paliatra, paní primářky Balnerové a vedoucí lékařky MUDR. Vozobulové, oddělení paliativní péče. Vizí je rozvinout ambulantní paliativní péči. Prozatím se nedaří užší propojení s terénní paliativní péčí, která není dostatečně rozvinuta.
9.11. 2017   Nemocnice Nové město na Moravě
 • v nemocnici pracuje několik lékařů s atestací v oboru Paliativní medicína a léčba bolesti, v rámci ambulantního provozu, onkologie, interního oddělení a následné péče
 • spolupracují s Hospicovým hnutím Vysočina a také Charitou Žďár nad Sázavou, nemocnice má zájem podpořit rozvoj terénní paliativní péče
Zásadní výstupy setkání:
 • vznik odborné pracovní skupiny Kraje Vysočina – první setkání 14.11.2017, další setkání 30.1.2018
 • Kraj Vysočina podpoří spolupráci regionálních lídrů paliativní péče a tvorbu regionální sítě poskytovatelů
20.11.2017  Domovy pro seniory a mobilní specializovaná paliativní péče, spolupráce s nemocnicemi. Sídlo Mobilního hospice sv. Zdislavy Třebíč, 10.00-11.30 hod.
 • setkání zástupců domovů pro seniory v regionu Třebíč, nemocnice Třebíč, Mobilního hospice sv. Zdislavy a koordinační skupiny projektu Paliatr Vysočina
 • Zásadním výstupem setkání je konstatování nezbytného propojení péče v DpS u pacientů v paliativní péči s kvalifikovaným rozhodnutím lékaře o indikaci paliativní péče. Druhým problémem se jeví dostupnost lékařské supervize nad plánem paliativní péče 24/7. Pro následující setkání v lednu 2018 budeme hledat řešení k užšímu propojení sesterské péče DpS a mobilního paliativního týmu – nabízí se využití spolupráce obou týmů v zajištění supervize a odborného dohledu.
 • Další setkání je plánováno na 17.1.2018 9.00-11.00 v sídle Mobilního hospice sv. Zdislavy Třebíč.
 • Zápis ke stažení
Akce: 
30.11.2017 Jednání hejtmana MUDr. Jiřího Běhounka  a krajské koordinační skupiny se zástupci zdravotních pojišťoven.
 • Kraj Vysočina bude postupovat dle Metodiky MZ ČR ve vyhlášení výběrových řízení – Metodika podepsána p. ministrem 13.12.2017, ke stažení zde
 • Zdravotní pojišťovny chtějí jednat o síti ambulancí paliativní medicíny (720)