Po dohodě s autorskou organizací v USA byla získaná licence využita pro vytvoření multidisciplinárního programu, rozděleného na dva typy kurzů:

 • Lektorský kurz
 • Základní kurz

Kdo by měl být účastníkem Lektorského kurzu

 • Zdravotní sestry – specialistky, jejichž profesní zaměření směřuje ke specializované paliativní péči (také v rámci jejich základní profese). Úkolem kurzu je připravit je k dalšímu leadershipu v paliativní péči, především v oblasti týmové práce a vzdělávání profesionálů.

Kdo by měl být účastníkem ELNEC základního kurzu

 • Studenti ošetřovatelství, začínající zdravotní sestry
 • Vedoucí zdravotních týmů, lektoři ve zdravotnictví
 • Sestry lůžkových a mobilních hospiců
 • Sestry a členové týmů akutní a intenzivní zdravotní péče
 • Další členové zdravotních týmů, či pracovníci ve zdravotnictví, samozřejmě s vědomím, že tento kurs je připravován primárně pro práci zdravotních sester

Odborná lektorská skupina

 • Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. – vedoucí lékař Mobilního hospice sv. Zdislavy Třebíč, vedoucí lékař a mentor konziliárního paliativního týmu nemocnice Třebíč
 • Prim. MUDr. Vendula Mazancová – vedoucí lékařka Mobilního hospice OCH Pelhřimov
 • Prim. MUDr. Regina Slámová – vedoucí lékařka Mobilního hospice sv. Alžběty Brno
 • JUDr. Barbora Vráblová, MA – Cesta domů, Hospic sv. Zdislavy Třebíč
 • Alžběta Marková, MAS – vrchní sestra Mobilního hospice sv. Alžběty Brno
 • Mgr. Markéta Fuchsová – koordinátorka Mobilního hospice OCH Pelhřimov
 • Bc. Helena Pešťálová – vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných nemocnice Třebíč, Konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč
 • Mgr. Zdislava Dostálová – vrchní sestra Interního oddělení nemocnice Třebíč, Konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč
 • Petra Šiprová – sestra/specialistka v paliativní péči, Brno
 • Magda Audyová, DiS. – ambulance Paliativní a podpůrné onkologie MOU Brno