Plánem je ve spolupráci s ČSPM ČLS JEP vyškolit v průběhu 2018-2019 10 lékařů z Vysočiny ke specializačnímu vzdělávání v oboru Paliativní medicína

Cílem je zároveň aplikovat 2 specializační kurzy z atestační série oboru Paliativní medicína, odbornost 720 (http://vzdelavani.paliativnimedicina.cz/institut-paliativni-mediciny/#new_tab)  přímo na Vysočině, pro praktické lékaře či lékaře nemocnic, resp. specializované sestry paliativních týmů – Týmová práce a rozhodování (3 dny) a Komunikace v paliativní medicíně (3 dny)