Bulletin geriatrické paliativní péče
Výzvy vnitřního lékařství a paliativní medicíny