Bilance 2018
Koordinační skupina projektu Paliatr Vysočina