Bohoslužba za nedonošené a zemřelé děti

Bohoslužba za děti do dlaně v kapličce Ke cti Panny Marie v Antonínově Dole.
Pozvánka k prohlédnutí zde [PDF]
Zpráva sekce Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP
KURZ PSYCHOLOGIE A KOMUNIKACE V PALIATIVNÍ PÉČI