Akce

Základní kurz ELNEC Vysočina

Termín: 14. 03. 2019 - 15. 03. 2019

Přihláška na akci

Místo: Krajský úřad Kraje Vysočina, Kongresový sál, Žižkova 57, Jihlava

Garant: Prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.

Cena: 0 Kč


Anotace

Základní kurz ELNEC Vysočina je velmi interaktivní, zážitkový kurz, s cílem obsáhnout základy specializované paliativní péče a předat je všem, kteří pracují s nevyléčitelně nemocnými v primární péči, domovech pro seniory, nemocnicích, či komunitní péči. Součástí kurzu je také dvoudenní stáž v zařízení paliativní péče a v neposlední řadě mentorship a práce s vlastním projektem "Já a paliativní péče".
ELNEC začínající 14. 3. 2019 a pokračující 30. + 31.5. 2019, bude upřednostňovat účastníky z jednoho multidisciplinárního týmů (lékař, sestra, sociální pracovník). Právě schopnost multidisciplinarity je hlavním předpokladem vytvoření dobrého plánu paliativní péče, jehož cílem je podpora nemocného a jeho blízkých.

Garant: prim. MUDr. Ladislav Kabelka

případné dotazy: Mgr. Markéta Fuchsová email: fuchsova.m@kr-vysocina.cz, tel.: 731691409.

Lektoři:
Prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
– koordinátor krajské koncepce Paliativní péče v Kraji Vysočina, vedoucí lékař Mobilního hospice sv. Zdislavy Třebíč, nemocnice Třebíč – konziliární tým, kabelka@paliativni-institut.cz, 737230772

Prim. MUDr. Vendula Mazancová
– paliatr, vedoucí lékařka ZZS Jindřichův Hradec
Prim. MUDr. Regina Slámová
– vedoucí lékařka Mobilního hospice sv. Alžběty Brno
Mgr. Denisa Vrbová
– psycholog
JUDr. Barbora Vráblová, MA
– právní poradce Mobilního hospic sv. Zdislavy Třebíč
Mgr. Markéta Fuchsová
– zdravotní sestra, paliatr, Nemocnice Pelhřimov, Krajská koordinační skupina paliativní péče
Bc. Eva Hanáková
– sociální koordinátor Mobilního hospice sv. Zdislavy Třebíč, Nemocnice Třebíč
Jana Fialová
– vrchní sestra, Mobilní hospic sv. Zdislavy Třebíč
Bc. Helena Peštálová
- vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných nemocnice Třebíč, Konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč
Mgr. Zdislava Dostálová
– vrchní sestra Interního oddělení nemocnice Třebíč, Konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč
Mgr. Marek Waldhans
– Paliativní Institut Brno, webmastering

 

 

 

 

 

 PROGRAM základní kurz ELNEC

1. den
08.00 – 08.30 Ranní warm-up (přivítání, registrace, káva ☺)
08.30 – 10.00 Úvod, proč jsem zde, seznámení se lektorů s účastníky (Kabelka, Fuchsová, facilitace), určení mentorů (regionální preference)
10.15 - 11.15 1.1. Paliativní péče – co je cílem, já a paliativní péče? Kolečko, všichni účastníci, Kabelka, Fialová, Fuchsová

Přestávka na kávu

11.30 – 12.30 1.2. Plán paliativní péče – multidisciplinární pohled: kazuistika (práce ve skupinách po 5, facilitacementorem), Kabelka, Fuchsová, Fialová

Oběd

13.30 – 15.00 1.3. Psychologie nevyléčitelné nemoci, dynamika emocí (krátká přednáška 20 minut, k dispozici materiály a e-learning + nahraná prezentace na webu předem, workshop) (Vrbová, Fuchsová)

Přestávka na kávu

15.15 – 16.45 1.4. Teorie komunikace, komunikace v emocích (krátká přednáška, interaktivní scénky, videa, doprovodné materiály) - Vrbová, Fuchsová,
16.45 - 17.30 Společné setkání lektorů a účastníků

2. den
08.00 – 08.30 Ranní warm-up (zpětnovazebná reflexe) – Mazancová, Dostálová,
08.30 - 10.00 2.3. Symptomy – obecný přístup k léčbě symptomů, dušnost, delirium strach, úzkost, nespavost – Mazancová, Dostálová

Přestávka na kávu

10.30-11.30 2.4. Symptomy gastrointestinální, péče o dutinu ústní, teplota, ostatní – Mazancová,
11.30 – 12.30 Objektivní vyšetření pacienta v paliativní péči – na co se zaměřit – Mazancová, Dostálová,

Oběd

13.30 – 15.00 2.5. Bolest (diagnostika, komunikace o bolesti, různé typy pacientů z pohledu sdělení bolesti, léčba farmakologická a nefarmakologická) – Mazancová, Dostálová
15.15 – 16.15 2.6. Bolest – praktická cvičení, kazuistiky (diagnostika a hodnocení, návrhy léčebných postupů, diskuse, hledání konsensuálního řešení) – Mazancová,
16.15 - 17.15 uzavření prvních dvou dnů, reflexe, diskuse na téma osobního projektu (Mazancová, Dostálová)

Mezi 1.- 2. a 3. - 4. dnem kurzu bude prostor min. 1 měsíc, ve kterém účastníci absolvují:
2 denní stáž na pracovišti paliativní péče
Pracoviště pro stáže v základním kurzu:
Třebíč, Mobilní hospic sv. Zdislavy (Kabelka, Vráblová Eva, Fialová, Fuchsová - externě,
Hanáková, Dostálová, Peštálová - externě)
Domácí hospicová péče Bárka, Oblastní charita Jihlava (Jana Sochorová)
Paliativní jednotka, Nemocnice Jihlava (prim. MUDr. Balnerová)
e-learning test
Skype konferenci 45 minut s mentorem k reflexi
Možnost zpracovat svůj osobní projekt s paliativní péčí/kazuistiku a prezentovat s podporou mentora ve skupině

3. den - 30.5. 2019
08.00 - 08.30 Ranní warm –up (zpětnovazebná reflexe) Peštálová, Fuchsová
08.30 - 09.45 3.1. Etické otázky, sociální a duchovní aspekty – Vráblová, Hanáková, Slámová

přestávka

10.15 - 11.30 3.2. Právní otázky v paliativní péči – Vráblová, Slámová

11.30 – 12.30 Oběd

13.30 - 14.45 3.4. Terminální fáze onemocnění, doprovázení – Peštálová, Slámová

přestávka

15.00 – 16.30 3.5. Ztráta, zármutek, péče o pozůstalé – Fuchsová,
16.30 - 17.15 3.3. Celková bolest a jak jí pomoci – interaktivní cvičení - Slámová, Peštálová
17.15 – 18.00 Společné setkání lektorů a účastníků

4. den - 31.5. 2019
08.00 - 08.50 Ranní warm-up (zpětnovazebná reflexe) Kabelka, Fuchsová
09.00 - 10.30 4.1. Komunikace – nácvik konkrétních situací v práci s rodinou – Skupina mentorů

Přestávka na kávu

11.00 – 11.30 Multidisciplinární pohled v paliativní péči – skupina mentorů
11.30 – 12.30 4.2. Kazuistiky, můj projekt s paliativní péčí – facilitace -Skupina mentorů (účastníci jej budou zpracovávat po celou dobu vzdělávání, budou mít prostor pro 5 min. prezentace+ 5 min. zpětná vazba)

Oběd

13.30 – 15.45 4.3. Kazuistiky, můj projekt s paliativní péčí – facilitace Skupina mentorů
16.00 – 17.00 Závěrečné kolečko, bilance, zpětná vazba, předávání certifikátů

Soubory ke stažení 1.1 PALIATIVNÍ PÉČE historie, cíle, filosofie, role
1.2 PLÁN PALIATIVNÍ PÉČE
1.3 Psychologie nevyléčitelné nemoci a dynamika emocí
1.4 KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A DOVEDNOSTI
3.4 Terminální fáze onemocnění, doprovázení, smrt-Šiprová Petra

Zpět na seznam kurzů