Akce

Výzvy vnitřního lékařství a paliativní medicíny

Termín: 20. 06. 2019 - 20. 06. 2019

Místo: Krajský úřad Kraje Vysočina, Kongresový sál, Žižkova 57, Jihlava

Garant: Prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.

Cena: Dle typu registrace

Počet míst: 150 (volných 94)


Anotace

Kraj Vysočina ve spolupráci se sekcí Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP si Vás dovoluje pozvat na konferenciProgram:

08.30–9.00 Registrace

09.00–9.25 Zahájení konference - MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina, prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD., krajský koordinátor a odborný garant PP + Paliatr Vysočina - aktuální stav
09.25–09.45 Nemocniční paliativní péče ve světle dostupných dat ( na dg. skupiny interní medicíny), diskuse Mgr. Jan Švancara (IBA)
09.45–10.45 Výzvy nefrologie a paliativní medicíny (studie, smysluplná v ČR, rizika), MUDr. Barbora Szonowská
10.45–11.00 Panelová diskuse

11.00–11.15 Přestávka, občerstvení

11.15–12.30 Evropské doporučení pro paliativní medicínu a kardiologii EAPC, diskuse MUDr. Martin Gřiva, prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.

12.30–13.30 Obědový raut

13.30–15.00 Blok Mobilní specializovaná paliativní péče a nemocniční paliativní péče v Kraji Vysočina Příspěvky „Dobré praxe“, koordinuje prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
15.00–15.15 Závěr konference, shrnutí


Přihláška
Zpět na seznam kurzů