Akce

Paliativní péče v Kraji Vysočina 2018

Termín: 29. 11. 2018 - 29. 11. 2018

Přihláška na akci

Místo: Krajský úřad Kraje Vysočina, Kongresový sál, Žižkova 57, Jihlava

Garant: Prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.

Cena: Dle typu registrace


Anotace

Kraj Vysočina ve spolupráci se sekcí Geriatrické paliativní péče ČSPM ČLS JEP si Vás dovoluje pozvat na konferenci.
Pozvánka k prohlédnutí zde. (formát PDF)
08.30 - 09.00
Registrace
09.00 – 09.10 Zahájení konference - hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek
09.10 – 09.30 Datová a informační základna mapování stavu a hodnocení péče v závěru života v Kraji Vysočina - doc. RNDr. Ladislav DUŠEK, Ph.D.
09.30 – 11.00 Blok Geriatrická paliativní péče MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. - Základní principy péče o pacienta s demencí v posledním roce života - symptomy a komplikace, organizace péče,
prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD. - Komunitní dohled závažně chronicky nemocných, principy včasné indikace paliativní péče v geriatrii,
11.00–11.15 Přestávka, občerstvení
11.15–12.45 Blok Dětská paliativní péče
Dětská paliativní péče, perinatální hospicová péče - principy, etická dilemata, komunikace, kasuistiky, rozvoj dětské paliativní péče v Kraji Vysočina
prim. MUDr. Mahulena Mojžíšová, ČSPM ČLS JEP,
prim. MUDr. Mgr. Magdalena Chvílová Weberová (Havlíčkův Brod),
MUDr. Ivana Ryglová (Jihlava)
12.45–13.30 obědový raut
13.30–15.00 Blok Mobilní specializovaná paliativní péče a nemocniční paliativní péče v Kraji Vysočina
Příspěvky „Dobré praxe“, koordinuje prim. MUDr. Ladislav Kabelka, PhD.
15.00–15.15 Závěr konference, shrnutí


Zpět na seznam kurzů