Akce

Základní kurz ELNEC Vysočina

Termín: 20. 09. 2018 - 21. 09. 2018

Přihláška na akci

Místo: Zasedací místnost B 3. 16., Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

Garant: Prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD.

Cena: 0 Kč


Anotace

Základní kurz ELNEC Vysočina je velmi interaktivní, zážitkový kurz, s cílem obsáhnout základy specializované paliativní péče a předat je všem, kteří pracují s nevyléčitelně nemocnými v primární péči, domovech pro seniory, nemocnicích, či komunitní péči. Součástí kurzu je také dvoudenní stáž v zařízení paliativní péče a v neposlední řadě mentorship a práce s vlastním projektem "Já a paliativní péče".
ELNEC začínající 20. 9. 2018 bude upřednostňovat účastníky z jednoho multidisciplinárního týmů (lékař, sestra, sociální pracovník). Právě schopnost multidisciplinarity je hlavním předpokladem vytvoření dobrého plánu paliativní péče, jehož cílem je podpora nemocného a jeho blízkých.

Garant: prim. MUDr. Ladislav Kabelka

případné dotazy: Mgr. Markéta Fuchsová email: fuchsova.m@kr-vysocina.cz, tel.: 731691409.

Lektoři:
Prim. MUDr. Kabelka Ladislav, PhD. – koordinátor krajské koncepce Paliativní péče v Kraji Vysočina, vedoucí lékař Mobilního hospice sv. Zdislavy Třebíč, nemocnice Třebíč – konziliární tým, kabelka@paliativni-institut.cz, 737230772

Prim. MUDr. Mazancová Vendula – paliatr, vedoucí lékařka ZZS Jindřichův Hradec                              Mgr. Denisa Vrbová – psycholog,
JUDr. Vráblová Barbora – právní poradce Mobilního hospic sv. Zdislavy Třebíč
Mgr. Fuchsová Markéta – zdravotní sestra, paliatr, Nemocnice Pelhřimov, Krajská koordinační skupina paliativní péče
Bc. Pešťálová Helena - vrchní sestra Léčebny dlouhodobě nemocných nemocnice Třebíč, Konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč
Mgr. Dostálová Zdislava – vrchní sestra Interního oddělení nemocnice Třebíč, Konziliární paliativní tým nemocnice Třebíč                                                                                                                                  Bc. Eva Hanáková – sociální koordinátor Mobilníího hospice sv. Zdislavy Třebíč, Nemocnice Třebíč             Jana Fialová – vrchní sestra, Mobilní hospic sv. Zdislavy Třebíč
Mgr. Waldhans Marek – Paliativní Institut Brno, webmasteringPROGRAM základní kurz ELNEC


1. den
08.00 – 08.30 Ranní warm-up (přivítání, registrace, káva ☺ )
08.30 – 10.00 Úvod, proč jsem zde, seznámení se lektorů s účastníky(Kabelka, Slámová, Marková facilitace), určení mentorů (regionální preference)
10.15 - 11.15 1.1. Paliativní péče – co je cílem, já a paliativní péče? Kolečko, všichni účastníci (přítomen celý lektorský tým),

Přestávka na kávu

11.30 – 12.30 1.2. Plán paliativní péče – multidisciplinární pohled: kazuistika (práce ve skupinách po 5, facilitacementorem)

Oběd

13.30 – 15.00 1.3. Psychologie nevyléčitelné nemoci, dynamika emocí (krátká přednáška 20 minut, k dispozici materiály a e-learning + nahraná prezentace na webu předem, workshop)
Přestávka na kávu
15.15 – 16.45 1.4. Teorie komunikace, komunikace v emocích (krátká přednáška, interaktivní scénky, videa, doprovodné materiály)  
16.30 - 17.30 Společné setkání lektorů a účastníků – cathering, společná reflexe kurzu

2. den
08.00 – 08.30 Ranní warm-up (zpětnovazebná reflexe)
08.30 - 10.00 2.3. Symptomy – obecný přístup k léčbě symptomů, dušnost, delirium strach, úzkost, nespavost

Přestávka na kávu

10.30 - 12.30 2.4. Symptomy gastrointestinální, péče o dutinu ústní, teplota, ostatní

Oběd

13.30 – 15.00 2.5. Bolest (diagnostika, komunikace o bolesti, různé typy pacientů z pohledu sdělení bolesti, léčba farmakologická a nefarmakologická)
15.15 – 16.15 2.6. Bolest – praktická cvičení, kazuistiky (diagnostika a hodnocení, návrhy léčebných postupů, diskuse, hledání konsensuálního řešení)
16.15 - 17.15 uzavření prvních dvou dnů, reflexe, diskuse na téma osobního projektu

Mezi 1.- 2. a 3. - 4. dnem kurzu bude prostor min. 1 měsíc, ve kterém účastníci absolvují:
2 denní stáž na pracovišti paliativní péče
Pracoviště pro stáže v základním kurzu:
Třebíč, Mobilní hospic sv. Zdislavy (Kabelka, Vráblová Eva, Fialová, Fuchsová - externě, Hanáková, Dostálová, Pešťálová - externě)
Domácí hospicová péče Bárka, Oblastní charita Jihlava (Jana Sochorová)
Paliativní jednotka, Nemocnice Jihlava (prim. MUDr. Balnerová)
e-learning test
Skype konferenci 45 minut s mentorem k reflexi
Možnost zpracovat svůj osobní projekt s paliativní péčí/kazuistiku a prezentovat s podporou mentora ve skupině

3. den
08.00 - 08.30 Ranní warm –up (zpětnovazebná reflexe)
08.30 - 09.45  3.4. Terminální fáze onemocnění, doprovázení

Přestávka na kávu

10.15 - 11.30 3.5. Ztráta, zármutek, péče o pozůstalé
11.30 – 12.30 Objektivní vyšetření pacienta v paliativní péči – na co se zaměřit

Oběd

13.30 - 14.45 3.1. Etické otázky, sociální a duchovní aspekty

Přestávka na kávu

15.00 – 16.30 3.2. Právní otázky v paliativní péči
16.45 - 17.45 3.3. Celková bolest a jak jí pomoci – interaktivní cvičení  
17.45 - 18.30 Společné setkání lektorů a účastníků – cathering, společná reflexe kurzu

4. den
08.00 - 08.50 Ranní warm-up (zpětnovazebná reflexe)
09.00 - 10.30 4.1.  Komunikace – nácvik konkrétních situací v práci s rodinou

Přestávka na kávu

10.45 – 12.30 4.2. Kazuistiky, můj projekt s paliativní péčí – facilitace
(účastníci jej budou zpracovávat po celou dobu vzdělávání, budou mít prostor pro 5 min. prezentace+ 5 min. zpětná vazba)

Oběd

13.30 – 15.45 4.3.  Kazuistiky, můj projekt s paliativní péčí –  facilitace
16.00 – 17.00 Závěrečné kolečko, bilance, zpětná vazba, předávání certifikátů


Zpět na seznam kurzů